Kontakt

Cestovná kancelária TERRATRAVEL
Gorkého 13-15
PO BOX 77
814 99 Bratislava

IČO: 320 66 589
Zapísaná v registri ŽR BA I. 17966/2001

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 9,00 - 18.00
obedová prestávka: 12.30 - 13.30

tel.: +421 2 5441 7634, 5441 7628

mobil +421 948 954 170

fax: +421 2 5441 76 28

email: ck@terratravel.sk
skype: ckterratravel